Doorgaan in portret formaat

innl

Oneindig veel genieten

Shop nu

Route Ontdek Archeologie in Waterland


Archeologische fietsroute

  • Geschreven door Redactie ONH
  • Gepubliceerd op 27 augustus 2014

De fietsroute door Waterland voert langs archeologische vindplaatsen en bijzondere overblijfselen van menselijk handelen in het landschap. Op veel plaatsen is hier de moeizame relatie tussen het land en het water goed zichtbaar in de vorm van terpen, dijken, kanalen en sloten. Het landschap is hier al eeuwen in beweging onder invloed van de waterstand. Waterland laat ons nog veel van het originele veenlandschap zien. Elders in Noord-Holland is het veen verdwenen; afgegraven of ontwaterd, ingeklonken en geoxideerd. Het veenweidegebied van Waterland steekt hier en daar nog maar nauwelijks boven water uit. Water is er in grote overvloed, in toom gehouden door kanalen, vaarten en sloten, molens, sluizen en gemalen. Veel hiervan is nog in tact, maar ook van verdwenen bouwwerken zijn ondergronds nog resten bewaard. Poldermolens zijn in het verleden afgebroken. De afbraak beperkt zich tot de opbouw. Ondergronds blijft de molengang bestaan. Terpen, dijken en kanalen zijn ingrepen in het landschap die zichtbaar zijn.
Lees meer

Voeg je eigen verhaal toe Je eigen verhaal kun je via drie eenvoudige stappen toevoegen aan innl