Doorgaan in portret formaat

innl

Oneindig veel genieten

Shop nu

Route Langs sporen van Oer-IJ-bewoners


Archeologiefietsroute door Castricum, Limmen, Akersloot en Uitgeest

  • Geschreven door Redactie ONH
  • Gepubliceerd op 18 december 2014

Noordwestelijk van Amsterdam ligt tussen de zee en de Zaan een vergeten delta van de Rijn, waarvan het IJ bij Amsterdam nog een restant is. Archeologische en geologische kenners van het gebied noemen dat het Oer-IJ. In de 19e eeuw strekte het IJ zich als open water nog veel verder uit naar het westen, aan weerszijden van het huidige Noordzeekanaal tot Velsen. Tot die tijd stroomde het water richting Amsterdam en Zuiderzee, niet naar de Noordzee; dat kwam omdat de monding van het Oer-IJ tegen het begin van onze jaartelling, dus zo'n tweeduizend jaren geleden, was dichtgestoven. Voor die tijd verbond het Oer-IJ de Vecht, de noordelijke arm van de Rijn, met de Noordzee tussen Castricum en Bergen en stroomde het water langs Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum en Egmond. Op de bewerkte luchtfoto's van het huidige landschap is die oude loop als een reusachtige gespiegelde S tussen Egmond en het Noordzeekanaal heel goed te zien. Het was toen een uitgestrekt kweldergebied met grotere en kleinere geulen en kreken zoals we dat nu nog kennen van de Waddenkust. Westelijk ervan liggen de strandwallen en duinen die het Oer-IJ tot aan zijn oude monding afschermden van de zee. Oostelijk ervan strekt zich het veengebied uit dat nu een 'typisch Hollands' groen en weids poldergezicht biedt, maar vóór de middeleeuwse ontginningen als een hoog en moeilijk toegankelijk moeraskussen oprees.
Lees meer

Voeg je eigen verhaal toe Je eigen verhaal kun je via drie eenvoudige stappen toevoegen aan innl