Anti-autoritaire opvoeding

In de jaren zestig en zeventig vonden sommigen dat ook de opvoeding democratischer moest kunnen. Kinderen mochten zichzelf op hun eigen manier ontwikkelen en strikt opvoeden hoefde niet meer zo nodig. Anti-autoritaire opvoeding Anti-autoritaire opvoeding Na de oorlog bracht de wederopbouw een nieuwe manier van denken over opvoeden. De jongeren in de jaren zestig en […]

Lees volgende verhaal

In de jaren zestig en zeventig vonden sommigen dat ook de opvoeding democratischer moest kunnen. Kinderen mochten zichzelf op hun eigen manier ontwikkelen en strikt opvoeden hoefde niet meer zo nodig.

Anti-autoritaire opvoeding

Anti-autoritaire opvoedingAnti-autoritaire opvoeding

Na de oorlog bracht de wederopbouw een nieuwe manier van denken over opvoeden. De jongeren in de jaren zestig en zeventig waren met pedagogische tikken gehard in grote, autoritaire gezinnen. Zij wilden zelf hun kinderen anders grootbrengen en vonden de anti-autoritaire opvoeding uit. Het idee was dat dit zou leiden tot een nieuwe en betere mensensoort.

Deze kinderen mochten eigenlijk alles. Regels? Nul. De ‘spontane strevingen’ van het kind moesten gestimuleerd worden en regels zaten daar maar bij in de weg. De ouders die deze opvoeding aanhingen vonden ook openheid erg belangrijk: niet langer de taboes (bijvoorbeeld rond seks) waar ze zelf zo’n last van hadden in hun jeugd.

In de praktijk betekende dit vaak dat kinderen deden waar ze zelf zin in hadden en over alles in discussie traden met hun ouders en andere volwassenen. Maar het betekende ook dat ze bij voorkeur zelfgemaakt speelgoed kregen of dat ze het zelf maar moesten maken.

De aanzet voor deze nieuwe manier van opvoeden kwam van pedagoog Spock, die in 1946 zijn opvoedbijbel schreef. Tot het verschijnen van zijn boek was de gangbare gedachte dat kinderen alleen mochten spreken als ze iets gevraagd werd. Spock vond dat ouders naar hun kinderen moesten luisteren en dat ze de opvoedregels losjes moesten hanteren. Maar anders dan de aanhangers van de anti-autoritaire opvoeding vond hij dat kinderen wel gecorrigeerd mochten worden.

Begin jaren tachtig raakte de anti-autoritaire opvoeding, die voornamelijk in de grote steden populair was, uit de mode.